Betere werking rioolwaterzuivering

De overkluisde Caumerbeek was een groot verzamelriool. Dat is nu gelukkig wel anders

Vuil water en regenwater werd gemengd afgevoerd en stroomde naar de zuiveringsinstallatie. Nu wordt het gescheiden afgevoerd. Het schone water stroomt rechtstreeks naar de Geleenbeek en het vuile water gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI. De bestaande koker blijft dienst doen als vuil/gemengd waterriool. De koker wordt minder belast met schoon regenwater waardoor er minder vuil water over stort en minder water naar de zuivering wordt afgevoerd. Daarnaast zijn er bergbezinkbassins <link naar veel gestelde vragen> aangelegd. Deze zorgen er aanvullend voor dat er minder (vuil) wordt overgestort in de beek. Tot slot zijn er regenwaterbuffers aangelegd langs de beek. Deze voeren het water gefaseerd af. Hierdoor treedt de beek stroomafwaarts niet buiten haar oevers.