Betere waterkwaliteit

Met het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk verbeteren we de waterkwaliteit aanzienlijk.

Er is en wordt gewerkt aan de gescheiden afvoer van vuil en schoon water, opheffen van vuiloverstort en de aanleg van bergingen. De waterkwaliteit verbetert daarmee zowel in de Caumerbeek als in de Geleenbeek.